Heylen vastgoed HYC

Herentals Ijshockey Club

Organisatie BNL opnieuw opgestart


Afgelopen weken is er hard gewerkt om een oplossing te vinden voor het voortbestaan van de BNL. De uitdaging was om duidelijkheid te scheppen over een werkbare samenwerking tussen beide landen. Na flink wat discussies hebben beide partijen gezamenlijk besloten om de vertegenwoordigers van IJshockey Nederland en de Belgische bond het mandaat te geven om besluiten en stappen te nemen in het vervolg van de Bene-League.

Samen moeten ze zo snel mogelijk plannen maken voor de start, aanpassing van de reglementen en mogelijke opzet van de BNL-competitie, alsook een opzet van de nationale bekerwedstrijden en finales voor de nationale kampioenschappen. Op lange termijn is het de bedoeling om de BNL uit te breiden, de BNL sterker in de markt te zetten en de samenwerking tussen beide landen verder te ontwikkelen. Voorbeelden zijn samenwerking op het gebied van opleiding en samenwerking op jeugdniveau.


Print Friendly, PDF & Email