Heylen vastgoed HYC

Herentals Ijshockey Club

GESCHIEDENIS

In februari 1971 werd de stichting van HYC (Herentalse IJshockey Club) een feit. De opening van de ijsbaan lag hier aan de basis. 

Bij de inschrijving in september bij de Belgische ijshockeyfederatie werd HYC het nummer 7 toegekend.

De besturen door de jaren heen

Als stichtend voorzitter werd Jacky Cuylen bijgestaan door Rik Van Looy die de titel ere-voorzitter op zich nam. Als secretaris stond de naam Gerard Sak, een boegbeeld voor de Herentalse IJshockey. Regelmatig kwamen er wissels in het bestuur, enkel Gerard zijn naam zal tot zijn overlijden een vaste waarde blijven. In 1978 nam Walter Van Duppen voor 2 jaar het voorzitterschap over, gevolgd door Marcel De Kort in 1980. Vanaf 1982 was René Veulemans gedurende 15 jaar de voorzitter van HYC. In 1997 neemt Onno Van Buren de fakkel over voor een door hem geplande termijn van 5 jaar. Dus wisten we dat er in 2002 een nieuwe voorzitter moest gekozen worden.

Maurits Geens nam deze taak op zich. Hij kreeg te maken met een controle die in 2004 geseponeerd werd, maar wilde hierbij toch het voorzitterschap overgeven in september 2004. Hier werden de grootste wijziging naar het bestuur gedurende de stichting doorgemaakt. Gedurende de zomervakantie werden de voorbereidingen getroffen om de ijshockeyclub Cosmos te fusioneren met HYC. Hiermee groeide ons ledenbestand ver boven de 200, waarmee we bij de 3 grootste Belgische clubs horen. Hans Vets nam de taak van voorzitter op ondersteund door Fons Andries als ondervoorzitter, Bert Vercammen sportief verantwoordelijke, Marcel Peeters wedstrijdverantwoordelijke en Muriel Poortmans secretaris en penningmeester. We moesten ook definitief afscheid nemen van Gerard Sak die op 24 september 2004 overleed.

En wat met het sportieve?

Bij de oprichting van HYC was de leeftijd vastgesteld op 24 jaar (waar we nu soms spelertjes van 3 jaar laten starten). Ook werden we door de federatie verplicht mee te spelen in de hoogste reeks van de competitie waar we uitkwamen tegen Brussel, Luik en Olympia Antwerp (de club die later overgenomen werd door Olympia Heist o/d Berg), maar ook in de Nederlandse competitie. Hierdoor werden we natuurlijk van het ijs geveegd, hetgeen ons liet beseffen dat de jeugd onmisbaar is in onze sport, een visie die HYC tot op de dag van vandaag blijft aanhouden. We trokken Jan Bergman aan als jeugdtrainer, Peter Huybrechts nam ook de jeugd mee onder de arm en bracht hen heel wat ijshockeywijsheid bij. Hij zorgde tevens voor de buitenlandse inbreng. In 1974 werden er 2 Scandinaviërs (Petterson en Halvorsen) aangetrokken om hun ijshockeyervaring aan onze jeugd over te brengen. 

In 1976 werden onze rangen aangevuld met 3 Canadese spelers: Chuck Alter, Arni Porter en Tim Wheeler (ondertussen definitief in België). De resultaten verbeterden zich met de dag en de interesse voor onze sport verhoogde zienderogen. 

Een mijlpaal in de geschiedenis van HYC is de komst van Bill Morgen in 1976. Bill bleef hier hangen om de HYC-rangen te versterken. En of de geschiedenis zich herhaald: de 3 zonen van Bill zijn allen getalenteerde ijshockeyers! Ook Jeff Eckhardt kwam en bleef in België. Hij werd als speler – trainer aangetrokken en de resultaten bleven niet uit. 

In 1981 haalden we 3 titels binnen: Kampioen van België, Kampioen Nederlandse 2de divisie, Kampioen Coupe der Lage Landen. De geweldige inzet, niettegenstaande de nachtelijke trainingsuren, lieten de tegenstrevers rekening houden met HYC. En na deze titels kon HYC regelmatig zijn bekers in ontvangst nemen.